Privacybeleid

Voor Zoetje & Nozem is de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang. De gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. We informeren je daarom hieronder over hoe er met jouw persoonsgebonden gegevens wordt omgegaan.

 

Gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van jou krijgen, welke noodzakelijk zijn voor het bestelproces en de koop, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. Deze persoonlijke informatie wordt vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren, respectievelijk je de gewenste dienst aan te kunnen bieden, om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, IP-adres. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als wij een derde dienstverlener inzetten/een opdracht geven (bijv. transport partner, betalingsdienstverlener) krijgt deze van ons alleen de noodzakelijke gegevens benodigd voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij zijn ze op hun beurt ook verplicht jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Je telefoonnummer wordt gebruikt om je terug te bellen. Jouw e-mailadres hebben wij nodig om de bestelling te bevestigen en om met je te kunnen communiceren (bijv. voor het sturen van een bevestiging). 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zoetje & Nozem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
De wettelijk verplichte bewaartermijn vanuit de belastingdienst voor de administratie is zeven jaar. Wij houden ons aan deze verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zoetje & Nozem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zoetje & Nozem) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zoetje & Nozem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zoetje.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zoetje & Nozem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies

Zoetje & Nozem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  Zoetje & Nozem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zoetje & Nozem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zoetje.com

 

Contactgegevens

Zoetje & Nozem
Drieboomlaan 108
1624 BN, Hoorn
+31 6 28924224
info@zoetje.com
contactpersoon: Marije Hauwert

© 2011 - 2024 Zoetje en Nozem geboortekaartjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel